ליטל שמר חיים - מחקר יישומי

אפקטיביות הערכת עובדים

עם השלמת תהליך הערכת עובדים, ניתן משוב למידת האפקטיביות של התהליך, הכולל: איתור הטיות וכשלים באמצעות ניתוח סטטיסטי של הפריטים הכמותיים בשאלוני ההערכה, ובחינת עמדות העובדים והמנהלים בנוגע לתהליך בכללותו.


איתור הטיות וכשלים
ניתוח כמותי לתוצאות ההערכה מאפשר לזהות נקודות טעונות שיפור, בשני היבטים:

יכולת ההערכה של המנהלים:
הניתוח הסטטיסטי של תוצאות ההערכה מאפשר לבחון את יכולת המנהלים ליצור אבחנה בין עובדים טובים יותר לעובדים טובים פחות, ובין תחומי ההערכה השונים.
הניתוח מאפשר להשוות בין המנהלים, לזהות את המנהלים שנטו להעניק הערכה מוטית, ולהנחות אותם לקראת ביצוע הערכות עובדים בעתיד.

משוב לשאלון ההערכה:
המשוב מתייחס לפן הכמותי של עולמות התוכן הקיימים בשאלון, ומתמקד בשיפור ארגון הפריטים והנושאים, ובקביעת סולם המדידה.
במשוב נבחנים המהימנות, מידת ההענות לפריטים, הפיזור וגיוון התשובות, ומידת ההתאמה של סולם המדידה ליצירת אבחנה בין העובדים. במשוב אף נבחנות ומזוהות הטיות בקרב קבוצות מעריכים מאפיינות.


בחינת עמדות העובדים והמנהלים
סקר לבחינת תפיסת תהליך ההערכה, נערך בקרב מדגם מייצג של עובדים ומנהלים, וניתנת בו התייחסות למספר נושאים:

תפיסת איכות ההערכה:
אובייקטיביות, הוגנות ומשוב "בונה".

ההלימה בין תהליך ההערכה לבין צרכי המשתתפים:
שביעות רצון העובדים והמנהלים, התרומה להתפתחות וקידום, לחיזוק הקשר ולמנהיגותם ומעמדם של המנהלים.

משוב לתהליך ולכלי ההערכה:
נוחות השימוש בטפסים, תרומת ההדרכה לקראת תהליך ההערכה, אפקטיביות לוחות הזמנים.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Share/Bookmark
דרונט בניית אתרים