ליטל שמר חיים - מחקר יישומי

גם המשוב מקבל משוב: שיפור שאלוני הערכת עובדים

בארגונים רבים קיימת מודעות להטיות האפשריות בהערכת העובדים, ואף נעשה בהם ניסיון להפחתת ההטיות בתהליך הערכה. הדבר בא לידי ביטוי, למשל, בהדרכות הנערכות בארגונים לקראת תהליך ההערכה, שבהן המנהלים מקבלים כלים וקווים מנחים למתן משוב איכותי. מדובר על פי רוב בהטיות כגון: הנטיה להעריך מימדי תפקוד שונים על סמך מאפיין בולט אחד, הנטיה לייחס לעובד תכונות או לשפוט את התנהגותו על פי מאפייני הרקע שלו, הנטייה להמנע מהערכות נמוכות אך מחוייבות המציאות, ועוד. המודעות למניעת ההטיות בתהליך הערכת עובדים חשובה מאד, היות שלתוצאות התהליך השפעה רבה, במישרין, על העובדים והמנהלים המשתתפים בתהליך, ובעקיפין על הארגון כולו.

אולם, הטיות המנהלים ביצירת חוות דעת ושיפוטים על ביצועי העובדים אינם הגורם היחיד המסכן את תוקף ההערכה. גם לנוסח השאלון או טופס המשוב בתהליך הערכת העובדים יש השפעה רבה. כידוע, האופן שבו השאלון מאורגן, האופן שבו השאלות מנוסחות בו, וסוגי סולמות המדידה שנבחרו, משפיעים כולם על התשובות המתקבלות בסופו של דבר. הדבר נכון לשאלונים באופן כללי, ושאלוני הערכת עובדים אינם יוצאי דופן בהקשר זה. על כן, לא די בהדרכת המנהלים לביצוע הערכה לא-מוטית. גם משוב לשאלון ההערכה עצמו הנו שלב מתבקש בתהליך הערכת עובדים.

"משוב לשאלון המשוב" הוא למעשה מתודולוגיה, שפותחה ומיושמת על ידי ליטל שמר חיים, לבחינת תוקף ומהימנות שאלון הערכת עובדים. השיטה משמשת ארגונים שבהם תהליך הערכת העובדים מבוסס על משוב "כמותי", שבו סולמות המדידה מתאימים לעיבוד סטטיסטי. המשוב חיוני במיוחד כאשר מדובר בשאלון חדש, שמשמש לראשונה בארגון, היות שהוא מאפשר להצביע ולהמליץ על התאמות או שינויים שכדאי לשקול לקראת המשך ביצוע ההערכה בארגון. בנוסף לכך, בחינת השאלון וזיהוי הטיות בו חיונית כאשר נדרש להתבסס על תוצאות תהליך ההערכה בקבלת החלטות על תגמול ותמריצים לעובדים. 

אחד ממחקרי המשוב לשאלון נערך ע"י ליטל שמר חיים, בתהליך הערכת עובדי "המרכז הרפואי הדסה" לשנים 2007-2009. המשוב המקיף שימש את מובילי התהליך לקראת הערכת העובדים הבאה בארגון. מחקרים נוספים בוצעו בתהליך הערכת עובדי "אלישרא" לשנת 2008, ובתהליך הערכת עובדי "החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי" לשנת 2009.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Share/Bookmark
דרונט בניית אתרים