ליטל שמר חיים - מחקר יישומי

מה שואלים את העובדים? סקרי שביעות רצון בארגון

ארגונים שונים נוהגים לערוך סקר לבחינת עמדות ושביעות רצון העובדים. לקראת ביצוע הסקר, מוצאים את עצמם חברי הנהלה ומקבלי החלטות שונים בארגון בדיונים והתלבטויות על הנושאים שיבחנו בסקר ועל האופן שבו הם יבדקו.

כל ארגון מתמודד עם סוגיות ייחודיות האופייניות לו, וסקר שביעות רצון העובדים בהחלט צריך להיות מותאם למאפייני הארגון ולנושאים המעסיקים אותו. אולם, ישנם מספר נושאים שמומלץ להתייחס אליהם בכל סקר שביעות רצון עובדים: מסגרות ביצוע התפקיד, התפתחות אישית, ותחושת ההשתייכות וההזדהות עם הארגון.

נושא מסגרות ביצוע התפקיד כולל על פי רוב שאלות על בהירות הציפיות מהעובד, על הכלים הניתנים לו במסגרת ביצוע תפקידו, על הכישורים שביכולתו להפגין, ועל המשוב והתגמול שבהם הוא זוכה.

נושא ההתפתחות האישית עשוי לכלול שאלות על המידה שבה הארגון מעודד התפתחות, על הזדמנויות הצמיחה שהארגון מציע לעובד ברמה המקצועית והאישית, ועל התקשורת בנושא קידום העובד.

נושא השתייכות והזדהות עם הארגון עוסק בדרך כלל במידה שבה העובד מזדהה ומייחס חשיבות למטרות הארגון וליעדיו, במידת מעורבותו ונכונותו של העובד להביע דעתו, ובתחושתו ביחס לקבוצה שאליה הוא משתייך מבחינה מקצועית וחברתית.

בקינגהם וקופמן (1999) זיהו במחקרים השונים שערכו, במסגרת עבודתם במכון "גאלופ" בארה"ב, כי השאלות המרכיבות את הנושאים שפורטו לעיל, בנוסח זה או אחר, מאפשרות למדוד את חוסנו של הארגון כמקום עבודה. למעשה השאלות הללו מגדירות את "מרכיבי הליבה" הדרושים לצורך משיכת עובדים כישרוניים לארגון ולצורך שמירה עליהם. השאלות הללו נמצאו, לדבריהם של בקינגהם וקופמן, כבעלות קשר לתוצאות עסקיות רצויות: פרודוקטיביות, רווחיות, התמדת העובדים ושביעות רצון לקוחות.

עקרונות אלו ואחרים יושמו בסקרי שביעות רצון עובדים, שנערכו בליווי מחקרי של ליטל שמר חיים, למשל ב"איקאה", ב"איתוראן", ב"קידום" וב- "012 סמייל". המשתתפים בסקרים, עובדים ומנהלים, מתייחסים לדפוסי האינטראקציה השונים שלהם עם הארגון, תוך בחינת מסגרות ביצוע התפקיד, ההתפתחות האישית ותחושת ההזדהות עם הארגון, וזאת לצד נושאים אחרים שנמצאים על סדר היום בארגון.  

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Share/Bookmark
דרונט בניית אתרים