ליטל שמר חיים - מחקר יישומי

מחקרים שעובדים!
כלי מחקר וחשיבה ניהולית לארגונים.


שלוש ארבע לעבודה: 3 סיבות ו-4 מדדים לשביעות רצון מההטבות הנלוות לשכר

ההטבות הנלוות לשכר הנן חלק משמעותי ממדיניות תגמול העובדים בארגון. הן ממלאות מקום חשוב בתחרות שמנהל הארגון על המשאב האנושי באופן כללי, ועל "הטאלנטים" בפרט, כדי לגייס ולשמר בין שורותיו עובדים ומנהלים שיאפשרו לו להשיג את יעדיו באופן מיטבי. לכן בארגונים רבים, בוחרים למדוד את שביעות רצון העובדים מההטבות הנלוות לשכר, ולהבין את העמדות והתפיסות של העובדים בנושא.

להיות (ספאם) או לא להיות (ספאם): הזמנת משיבים לסקר באמצעות דוא"ל

במציאות היומיומית של רובנו, תיבת הדואר האלקטרוני מתמלאת בעשרות פניות, וצוברת למרבה הצער, לא רק פניות עסקיות ואישיות, אלא גם הרבה דואר זבל. עם הזמן הפכנו להיות בררנים בתגובה שלנו לדואר אלקטרוני, ובפרט כשמדובר בהזמנות לסקרים. איך יוצרים, אם כך, הזמנה אפקטיבית לסקר?

האם אף פעם לא נאמר 'תמיד'? על ניסוח קיצוני של פריטי הסקר הארגוני

האם פריטים המנוסחים באופן קיצוני משפיעים על תשובות המשתתפים בסקר, ואם כן, מהי עוצמת השפעתם? קבוצת חוקרים מאוניברסיטת אילינוי ניסתה להכריע בסוגיה זו, באמצעות בדיקת השפעת המילה 'תמיד' על איכות המדידה בשאלון. נמצא כי בסולם ליקרט נוסח קיצוני של פריט גורם לשינוי קטן בהתפלגות התשובות, והשפעתם המצטברת של הנוסחים הקיצוניים תלוי בפרופורציה שלהם בשאלון.
חדשות
עכשיו גם בפייסבוק!
www.facebook.com/ ResearchThatWorks
עמדות ושביעות רצון עובדים
בחינה תקופתית של עמדות העובדים, ביחס למסגרות ביצוע תפקידם בארגון, ביחס להזדמנויות ההתפתחות האישית והצמיחה שלהם בארגון, וביחס למידת הזדהותם עם הארגון ותחושת ההשתייכות אליו.
שביעות רצון לקוחות פנימיים
בקרה שוטפת על רמת השירות הפנים-ארגוני, המאפשרת שיפור מתמיד בשירות, הצפת נקודות חוזק וחולשה באיכות השירות, ובדיקת העמידה בציפיות הלקוח הפנימי וסיפוק צרכיו.
אפקטיביות הערכת עובדים
משוב לתהליך הערכת עובדים, המתבסס על תפיסת איכות ההערכה והמענה לצרכי העובדים והמנהלים, על בחינת יכולת המנהלים ליצור אבחנה בין עובדים ובין תחומי ההערכה, ועל איתור הטיות מובנות.
משוב להטבות הנלוות לשכר
מיפוי עמדות ותפיסות של עובדים ביחס להטבות הנלוות לשכר המשולם בארגון, ומדידת שביעות רצונם בארבעה עולמות תוכן: מענה לצרכים, הוגנות, תחרותיות ומידע.
כניסה ללקוחות
 
דרונט בניית אתרים